Lees verder
Mensen zeggen hun baas niet altijd dat ze met psychische problemen kampen. Degenen die dat wel doen, komen soms van een koude kermis thuis. Hun baas steunt ze niet of ze worden ontslagen.
Iris Dijkstra

Stel, je hebt een leuke baan maar kampt met psychische klachten. Wat laat je daarover los aan je werkgever? Dat onderzochten psychologen bij 332 Nederlanders die betaald werk hadden (gehad) of daarnaar op zoek waren én psychische problemen hadden (gehad). De respondenten waren gevonden via het LISS-panel (Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences) en vulden online een vragenlijst in.

Een kwart van de respondenten zegt de psychische klachten niet bij de leidinggevende te hebben aangekaart. Ze wilden liever proberen hun problemen zélf op te lossen en dachten niet dat hun psychische klachten hun werk beïnvloedden. Degenen die er wél open over waren, stonden op goede voet met hun baas, maar hadden ook het gevoel dat ze het wel móesten zeggen omdat ze zich ziek hadden gemeld.

Zo’n melding had voor het overgrote deel (88%) positieve gevolgen. Twee op de drie melders voelden zich door de werkgever gesteund, een op de drie kreeg er een prettiger werkplek voor terug. Daar staat tegenover dat 12% een nare nasmaak aan de melding overhield. Zo leidde binnen deze groep openheid over de eigen psychische klachten bij bijna de helft tot ontslag, en voelde twee derde zich door de baas niet gesteund.

Moet je je psychische problemen dus wel of niet aankaarten? Dat blijft onduidelijk. In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt naar de ernst van de klachten of de sector waarin de respondenten werkzaam zijn (of waren). Jammer dat de onderzoekers zulke zaken niet in hun analyses hebben meegenomen.

Bron: Dewa, C.S. et al. (2021). Workers’ Decisions to Disclose a Mental Health Issue to Managers and the Consequences. Front. Psychiatry, 12:631032. doi: 10.3389/fpsyt.2021.631032.

Beeld: fizkes/shutterstock.com