Lees verder
Henry Otgaar

Mijn team en ik spraken enige tijd geleden met de Amerikaan John Parker.1 John was toen 41 jaar. Hij vertelde ons dat toen hij tien jaar oud was hij zijn vader beschuldigde van satanisch seksueel misbruik. John had hier levendige herinneringen aan. Omwille van zijn herinneringen werd zijn vader veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.  Jaren later, vertelde John ons, kwam hij erachter dat zijn herinneringen niet klopten. Het waren zijn moeder en familieleden die hem hadden wijsgemaakt dat zijn vader hem had misbruikt. Wetende dat door zijn toedoen zijn vader onschuldig vastzat zette hij alles op alles om zijn vader vrij te pleiten.

Satanisch ritueel misbruik. Een vorm van misbruik met ceremoniële contouren en rituelen gepleegd door bijvoorbeeld mensen in gewaden, waarbij ook offers worden gebracht. Vooral in de jaren tachtig en negentig is hiernaar veel onderzoek gedaan, maar de laatste jaren is er weer een opleving in de aandacht voor zulk misbruik. Zo presenteerde het onderzoeksjournalistieke radioprogramma Argos2 eind juni 2020 de resultaten van een eigen onderzoek onder ‘slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik’. Meer dan tweehonderd mensen beweerden op een satanische rituele wijze te zijn misbruikt. Een deel van hen was uiterst ontevreden over hoe in Nederland zulk misbruik wordt afgehandeld.

Een expertisegroep die zich bezighoudt met dergelijke vormen van satanisch ritueel misbruik is de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken3, oftewel de lebz. De lebz valt onder de Nationale Politie en komt in actie wanneer een officier van justitie advies wil over vervolgstappen in bijvoorbeeld ritueelmisbruikzaken. De lebz is een unieke groep. Nergens in de wereld bestaat een dergelijke groep waarin in een vroeg stadium onderzocht wordt of bijvoorbeeld verklaringen omtrent satanisch ritueel misbruik hout snijden. Op die manier wordt de kans op valse beschuldigingen en daarmee onterechte veroordelingen ingeperkt. Wanneer een officier van justitie een zaak voorlegt aan de lebz, kijkt een multidisciplinair team bestaande uit onder anderen klinisch psychologen, rechtspsychologen en recherchepsychologen naar de zaak. Op basis van hun expertise geven zij advies aan de officier van justitie. Zelf geef ik als rechtspsycholoog ook advies in zulke teams.

Vanwege de ontevredenheid over hoe ritueel misbruik werd afgehandeld in Nederland hebben twee onafhankelijke onderzoekscommissies vanuit het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum4 en de rijksoverheid5 de lebz onder de loep genomen. Hoewel geadviseerd werd meer transparantie te betrachten over het werk van de expertisegroep, waren beide onderzoekscommissies positief over de lebz. Een opsteker voor Nederland. Hierdoor kan deze unieke groep verder gaan met onderzoek naar aantijgingen omtrent misbruik dat lang geleden zou hebben plaatsgevonden. Verder vond de onderzoekscommissie vanuit de overheid geen aanwijzingen voor het bestaan van ritueel misbruik in Nederland.

En John Parker? John behoort tot een speciale groep personen die ooit beweerde te zijn misbruikt maar daar later van is teruggekomen. Retractors worden deze personen ook wel genoemd. Het doorzettingsvermogen van John heeft er onlangs voor gezorgd dat zijn vader is vrijgepleit.6 Zo heeft deze gevoelige kwestie toch nog een positief randje.

Bronnen

  1. https://www.ksat.com/news/local/2022/06/17/man-who-accused-father-of-sex-assault-satanic-worship-now-seeks-his-exoneration-30-years-later/
  2. https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-­juni-ritueel-misbruik.html
  3. https://www.politie.nl/woo/korpsstaf/2021-beleid-landelijk-expertise­centrum-bijzondere-zedenzaken-lebz-en-ritueel-misbruik-deel-1.html
  4. https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/02/24/voldoende-­kennis-en-expertise-bij-lebz-wel-meer-openheid-gewenst/
  5. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/21/eindrapport-tijdelijke-onderzoekscommissie-georganiseerd-sadistisch-misbruik-van-minderjarigen
  6. https://www.tpr.org/criminal-justice/2023-04-11/after-30-years-a-father-is-exonerated-in-satanic-panic-case